აბრები

რა არის აბრები?

აბრა – ეს არის ყველაზე მარტივი გზა, სარეკლამო მესიჯის ზუსტ ადრესატამდე მისატანად. აბრა მზადდება სხადასხვა მასალისგან და აქვს დაფის მსგავსი ვიზუალი, რომელზეც განთავსებულია დასახელება ან ლოგოტიპი, რაც წარმოადგენს როგორც რაიმე ორგანიზაციას, ისე ნებისმიერი ფიზიკური პირის აღმნიშვნელ საქმიანობას.მსგავსი აბრები ხელს უწყობს ცნობიერების ამაღლებას. გამოიყენება როგორც შიდა სივრცეში(ინტერიერი), ისე გარე ფასადებზე (ექსტერიერი).

როგორი ტიპის აბრები არსებობს?

არსებობს რამდენიმე ტიპის აბრები:

  • საცხორებელი სახლის/მისამართის აბრა – ასეთი აბრები გვხვდება ყველგან, ქვეყნის მასშტაბით. აღნიშნავს არსებულ ქუჩაზე მაცხოვრებლების მისამართს ნომრების მიხედვით.
  • ფირფიტოვანი აბრა – ფირფიტოვანი, თხელი, მსუბუქი აბრები, რომელზეც შესაძლოა აღნიშნული იყოს სხვადასხვა ტიპის ინფორმაცია
  • კაბინეტის აბრა – კაბინეტის აბრები მზადდება სხვადასხა მყარი მასალისგან, რომელზეც გადაკრულია არაკალი, რითაც აღნიშნული იქნება ინფორმაციული ხასიათი წარწერები.

რა მასალისგან მზადდება აბრა?

აბრები მზადდება სხვადასხვა ტიპის მყარი მასალისგან. ძირითადად გამოიყენება ალუმინის კომპოზიტური პანელები, რომელზეც გადაკრულია არაკალი ან დაკრულია სტიკერი, დამოკიდებულია ვიზუალზე. აბრები ასევე მზადდება პვხისგან იგივე პვც , ვიზუალური ეფექტი არის იგივე , განსხვავება არის მასალებში პვც (პევეხა) დიბონდისგან (ალუმინის კომპოზიტური პანელისგან ) განსხვავებით არის ბიუჯეტური მასალა , აბრები ასევე მზადდება გრავერის მასალაზე , რომელზეც ხდება წარწერის გრავირება სპეციალური ლაზერული დანადგარით.

ასევე შესაძლებელია აბრა დამზადდეს მოცულობითი ან ორმხრივი ორგმინით , რომელშიც ჩავაცვლადი ლამინირებული ფურცლები ,ამით საშუალება მოგეცემათ , აბრა იყოს მრავალჯერადი გამოყენების და სახელის ან თანამდებობის შეცვლისას აბრაში , მარტივად შეცვალოთ ვიზუალი.

შესრულებული პროექტები

დაგვიკავშირდით

ჩვენს გუნდს მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს სარეკლამო სფეროში, დაგვირეკეთ ეხლავე და მიიღეთ ხარისხი მომსახურება.